ทำเนียบนายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ทำเนียบนายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


1.

นายสนธิ์

รสฤกษ์

2491 - 2493

2.

นายนำ

รัตนพัฒน์

2493 - 2497

3.

นายนาค

ไวยหงษ์

2497 - 2499

4.

นายบรรจง

วังประวัติ

2499 - 2500

5.

นายคัด

อันตรเสน

2500 - 2502

6.

..บุญเสริม

ยินดีผล

2502 - 2504

7.

..ชาติชัย

ทวีศรี

2504 - 2505

8.

นายบัณฑิต

สกลผดุงเขตต์

2505 - 2508

9.

นายสุริวงศ์

นาคะเกษียร

2508 - 2514

10.

นายบัณฑิต

สกลผดุงเขตต์

2514 - 2515

11.

นายขรรค์ชัย

กาญจนนิมมาน

2515 - 2516

12.

..ชัยสนธิ์

ถนัดใช้ปืน

2516 - 2518

13.

..สุรินทร์

วัฒนเจริญ

2518 - 2522

14.

นายบุญถม

ศตอรรถวุฒิ

2522 - 2523

15.

นายเทพ

อ่องแสงคุณ

2523 - 2524

16.

นายปรีชา

เตมะศิริ

2524 - 2526

17.

นายณรงค์

วิริยะพงษ์

2526 - 2528

18.

นายประชุม

คงเป็นสุข

2528 - 2529

19.

นายโชติ

ธีระกุล

2529 - 2531

20.

นายจำลอง

เสตถาภิรมย์

2531 - 2533

21.

นายอรุณ

ฟุ้งตระกูล

2533 - 2535

22.

นายมาโนช

บุญค้ำ

2535 - 2536

23.

นายประจวบเหมาะ

หังสะไวศยะ

2536 - 2539

24.

นายอรุณ

ฟุ้งตระกูล

2539 - 2541

25.

นายนิพนธ์

ปรุงอาวุธ

2541 - 2542

26.

นายวรศักดิ์

พวงเดช

2542 - 2543

27.

นายฤทัย

เลิศเกียรติดำรงค์

2543 - 2544

28.

นายชวลิต

พรหมรา

2544 - 2545

29.

นายฤทัย

เลิศเกียรติดำรงค์

2546 - 2546

30.

นายสมบัติ

อู่ตะเภา

2546 - 2547

31.

นายอวยชัย

กุลทิพย์มนตรี

2547 - 2548

32.

นายบุญเทียม

โชควิวัฒน

2548 - 2551

33.

นายชวลิต

พรหมรา

2551 - 2554

34.

นายพงษ์ชัย

จินดา

2554 - 2555

35.

นายวรวุฒิ

วิบูลย์ศิริชัย

2555 - 2556

36.

37.

38.

39.

40.

นายสมชัย

นายเมธา

ดร.อติสันต์

นายจักกฤช

นายวัลลภ

เศรษฐวัฒนากุล

ภมรานนท์

ภูวพิพัฒนวงศ์

อุเทนสุต

วุฒาพาณิชย์

2556 - 2558

2558 - 2560

2561 - 2561

2561 - 2563

2563- ปัจจุบัน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 ธันวาคม 2563 11:05:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ