ผังโครงสร้างการบริหารงานด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


โครงสร้างองค์กร

จพง.ธุรการ (ปง./ชง.)    1

 

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1

 

ฝ่ายสืบสวนปราบปราม

 

จพง.การเงิน (ปง./ชง.)   2

 

นว.ศก. (ชก.)            1

 

นว.ศก. (ชก.)             1

 

 

 

 

นว.ศก. (ปก./ชก.)      4

 

นว.ศก. (ปก./ชก.)       3

 

 

 

 

จพง.ศก. (ปง./ชง.)     5

 

จพง.ศก. (ปง./ชง.)      3

 

 

 

 

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

 

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ

 

 

 

นว.ศก. (ชก.)             1

 

ทางศุลกากร

 

 

 

 

นว.ศก. (ปก./ชก.)       4

 

นว.ศก. (ชก.)             1

 

 

 

 

นิติกร (ปก./ชก.)         1

 

นว.ศก. (ปก./ชก.)       2

 

 

 

 

จพง.ศก. (ปง./ชง.)       2

 

จพง.ศก. (ปง./ชง.)      1

 


จำนวนอัตราลูกจ้าง/พนักงานราชการ

* พนักงานราชการ                

     -พนักงานประจำสำนักงาน  จำนวน 4 อัตรา

* ลูกจ้างประจำ                    

     -พนักงานสถานที่              จำนวน 2 อัตรา

* ลูกจ้างชั่วคราว

     -เจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน 2 อัตรา

     -พนักงานทั่วไป                 จำนวน 2 อัตรา 

 

 

 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน 2563 14:32:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ