นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 728 เข้าชมเดือนนี้
  • 17,588 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร20 พฤษภาคม 2565 13:56:2912
2 การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อหามาตรการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก บุคคล ยานพาหนะทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก17 พฤษภาคม 2565 07:38:3914
3 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15 พฤษภาคม 2565 18:40:012
4 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ13 พฤษภาคม 2565 12:04:2517
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (ฉบับที่ 2)10 พฤษภาคม 2565 13:07:5810
6 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส9 พฤษภาคม 2565 15:56:0619
7 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมในหัวข้อการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ9 พฤษภาคม 2565 15:54:549
8 ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก9 พฤษภาคม 2565 15:53:409
9 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย23 เมษายน 2565 12:50:1336
10 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร18 เมษายน 2565 10:20:3523
11 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 256514 เมษายน 2565 16:05:4423
12 การนำพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทย13 เมษายน 2565 16:49:5031
13 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมกันส่งมอบบุหรี่ของกลางที่เสื่อมสภาพและคดีสิ้นสุดแล้ว4 เมษายน 2565 14:39:2846
14 ด่านศุลกากรจัดกิจกรรม CSR4 เมษายน 2565 14:39:1548
15 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดชายแดนและการนำยานพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับเข้ามายังประเทศไทย31 มีนาคม 2565 10:28:4969
16 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง28 มีนาคม 2565 17:10:4752
17 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมแป้งสาลีและน้ำมันดีเซล มูลค่าประมาณ 37,380 บาท23 มีนาคม 2565 16:18:3544
18 ผอ.ศภ.4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 23 มีนาคม 2565 16:17:5947
19 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ?รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต?23 มีนาคม 2565 16:17:2953
20 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมการซ้อมแผนเปิดด่านทางบกต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ23 มีนาคม 2565 16:16:0262
21 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร22 มีนาคม 2565 15:25:0355
22 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา17 มีนาคม 2565 08:19:0143
23 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร12 มีนาคม 2565 16:44:4145
24 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก8 มีนาคม 2565 09:38:0246
25 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดตลาดมูโนะ8 มีนาคม 2565 09:36:2442
26 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน7 กุมภาพันธ์ 2565 09:26:4247
27 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายแล้ว น้ำหนักรวม 4,129 กิโลกรัม ให้แก่ "มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล"7 มกราคม 2565 14:55:3196
28 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมจัดทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหนักในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส22 ธันวาคม 2564 16:47:47107
29 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์22 ธันวาคม 2564 16:44:5286
30 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 4 ธันวาคม 2564 13:33:3094
31 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน22 พฤศจิกายน 2564 14:53:2783
32 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาหรับของเร่งด่วนทางบก22 พฤศจิกายน 2564 14:52:1967
33 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงายชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ประสานงานกองทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมด่านฯ12 พฤศจิกายน 2564 11:34:3480
34 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้า-ออกประเทศสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/256512 พฤศจิกายน 2564 11:33:3670
35 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส (ท.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านฯ12 พฤศจิกายน 2564 11:32:2771
36 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 7/2564 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10 พฤศจิกายน 2564 09:25:2966
37 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ8 พฤศจิกายน 2564 09:12:2363
38 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)7 พฤศจิกายน 2564 11:05:2770
39 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร7 พฤศจิกายน 2564 11:02:4085
40 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564"7 พฤศจิกายน 2564 10:49:3769
41 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์7 พฤศจิกายน 2564 10:43:3364
42 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256413 ตุลาคม 2564 17:23:3291
43 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี13 ตุลาคม 2564 17:20:5691
44 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี13 ตุลาคม 2564 17:20:3084
45 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร13 ตุลาคม 2564 17:19:44100
46 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร8 ตุลาคม 2564 14:52:4280
47 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา1 ตุลาคม 2564 07:44:22103
48 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ครบรอบ 90 ปี จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"29 กันยายน 2564 17:22:3783
49 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร เป็นอาหารเสริมคอลลาเจน ยาเส้น ปืนสั้นอัดแก๊สและปืนยาวอัดแก๊ส ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ7 กันยายน 2564 13:30:13111
50 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ6 กันยายน 2564 15:43:32120
51 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมปูนซีเมนต์ องุ่นสด และน้ำมันดีเซล ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ6 กันยายน 2564 11:48:45113
52 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร24 สิงหาคม 2564 17:53:3898
53 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก19 สิงหาคม 2564 13:59:27123
54 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล13 สิงหาคม 2564 14:15:37105
55 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของให้แก่โรงพยาบาลสนามภายใต้กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก23 สิงหาคม 2564 16:54:37103
56 ***แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก***11 สิงหาคม 2564 17:06:1397
57 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบไข่ไก่ 1,000 ฟอง ให้แก่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อใช้ทำอาหารแจกจ่ายประชาชน5 สิงหาคม 2564 11:11:57109
58 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของให้แก่โรงพยาบาลแว้ง ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก3 สิงหาคม 2564 13:57:47104
59 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก31 กรกฎาคม 2564 13:41:51101
60 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบเงินสมทบทุนโครงการรวมใจสร้างเตียงสนามเพื่อประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256429 กรกฎาคม 2564 14:52:0799
61 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256428 กรกฎาคม 2564 15:39:38114
62 ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2561 เรื่อง การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน27 กรกฎาคม 2564 15:42:38224
63 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 1023 กรกฎาคม 2564 09:22:52107
64 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"23 กรกฎาคม 2564 09:21:38106
65 ร่วมกิจกรรม "เปิดครัวที่บ้านพักนายอำเภอ"23 กรกฎาคม 2564 09:20:47122
66 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร23 กรกฎาคม 2564 09:19:58116
67 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร23 กรกฎาคม 2564 09:19:04106
68 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก5 กรกฎาคม 2564 09:24:41141
69 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน Video Conference โดยโปรแกรม Zoom เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี3 กรกฎาคม 2564 10:48:49137
70 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี3 กรกฎาคม 2564 10:39:57114
71 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร24 มิถุนายน 2564 09:09:13130
72 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร17 มิถุนายน 2564 16:05:17157
73 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน15 มิถุนายน 2564 12:28:30144
74 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร28 พฤษภาคม 2564 10:41:46126
75 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกผักผลไม้28 พฤษภาคม 2564 10:40:03125
76 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้าไม้แปรรูป28 พฤษภาคม 2564 10:40:14130
77 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร25 พฤษภาคม 2564 09:47:21137
78 ร่วมส่งมอบรางวัล ในกิจกรรม นาวากาชาดประจำปี 256425 พฤษภาคม 2564 09:23:56121
79 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 5/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก16 พฤษภาคม 2564 11:16:37133
80 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 4/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก16 พฤษภาคม 2564 11:14:02156
81 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน7 พฤษภาคม 2564 14:25:19157
82 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 2 แฟ้มคดี6 พฤษภาคม 2564 12:00:41241
83 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบของกลางประเภทน้ำมันปาล์มต่างประเทศ จำนวน 13 แฟ้มคดี น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 6,000 กิโลกรัม30 เมษายน 2564 10:57:09192
84 ประชุมการพัฒนาแบบส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยข้ามรัฐด่านพรมแดนนราธิวาส-กลันตัน 30 เมษายน 2564 08:49:52127
85 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร23 เมษายน 2564 09:41:36154
86 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ23 เมษายน 2564 09:40:55164
87 ร่วมต้อนรับพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส23 เมษายน 2564 09:40:07148
88 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรสุไหงโก-ลก23 เมษายน 2564 09:39:01189
89 การประชุม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าผักและผลไม้22 เมษายน 2564 16:32:12155
90 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 4 แฟ้มคดี22 เมษายน 2564 10:43:27141
91 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฏหมายศุลกากรประจำเดือน เมษายน 256421 เมษายน 2564 14:22:45157
92 ร่วมต้อนรับพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ21 เมษายน 2564 14:20:52145
93 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-1921 เมษายน 2564 14:19:11193
94 พิธีทำบุญประจำปีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (พิธีทางศาสนาอิสลาม)27 มีนาคม 2564 09:44:33132
95 พิธีทำบุญประจำปีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (พิธีศาสนาพุทธ)27 มีนาคม 2564 09:43:37144
96 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร27 มีนาคม 2564 09:42:56141
97 ร่วมต้อนรับนายมูฮัมหมัด ริซวาน อบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา27 มีนาคม 2564 09:39:04146
98 การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ 27 มีนาคม 2564 09:37:00151
99 ร่วมต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้25 มีนาคม 2564 11:37:40212
100 ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์25 มีนาคม 2564 11:36:33149
ผลลัพท์ทั้งหมด 144 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ