นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 21 เข้าชมวันนี้
  • 773 เข้าชมเดือนนี้
  • 17,633 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร20 พฤษภาคม 256514
2 การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อหามาตรการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก บุคคล ยานพาหนะทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก17 พฤษภาคม 256514
3 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15 พฤษภาคม 25652
4 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ13 พฤษภาคม 256517
5 ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก9 พฤษภาคม 25659
6 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมในหัวข้อการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ9 พฤษภาคม 25659
7 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส9 พฤษภาคม 256519
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (ฉบับที่ 2)9 พฤษภาคม 256510
9 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย23 เมษายน 256536
10 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร18 เมษายน 256523
11 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 256514 เมษายน 256523
12 การนำพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทย13 เมษายน 256531
13 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมกันส่งมอบบุหรี่ของกลางที่เสื่อมสภาพและคดีสิ้นสุดแล้ว4 เมษายน 256546
14 ด่านศุลกากรจัดกิจกรรม CSR4 เมษายน 256550
15 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดชายแดนและการนำยานพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับเข้ามายังประเทศไทย31 มีนาคม 256569
16 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง25 มีนาคม 256552
17 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมการซ้อมแผนเปิดด่านทางบกต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ23 มีนาคม 256563
18 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ?รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต?23 มีนาคม 256553
19 ผอ.ศภ.4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 23 มีนาคม 256547
20 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมแป้งสาลีและน้ำมันดีเซล มูลค่าประมาณ 37,380 บาท23 มีนาคม 256544
21 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร22 มีนาคม 256555
22 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา17 มีนาคม 256519
23 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา17 มีนาคม 256543
24 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร12 มีนาคม 256546
25 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก7 มีนาคม 256547
26 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดตลาดมูโนะ4 มีนาคม 256542
27 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน20 มกราคม 256547
28 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายแล้ว น้ำหนักรวม 4,129 กิโลกรัม ให้แก่ "มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล"6 มกราคม 256596
29 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์22 ธันวาคม 256486
30 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมจัดทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหนักในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส22 ธันวาคม 2564107
31 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 256494
32 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาหรับของเร่งด่วนทางบก22 พฤศจิกายน 256467
33 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน22 พฤศจิกายน 256483
34 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้า-ออกประเทศสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/256511 พฤศจิกายน 256470
35 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงายชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ประสานงานกองทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมด่านฯ11 พฤศจิกายน 256480
36 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 7/2564 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10 พฤศจิกายน 256466
37 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส (ท.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านฯ10 พฤศจิกายน 256471
38 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ6 พฤศจิกายน 256463
39 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)3 พฤศจิกายน 256470
40 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร26 ตุลาคม 256485
41 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์15 ตุลาคม 256464
42 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256413 ตุลาคม 256492
43 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564"13 ตุลาคม 256469
44 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี12 ตุลาคม 256491
45 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร11 ตุลาคม 2564101
46 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี11 ตุลาคม 256484
47 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร8 ตุลาคม 256480
48 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา1 ตุลาคม 2564104
49 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ครบรอบ 90 ปี จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"29 กันยายน 256483
50 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร เป็นอาหารเสริมคอลลาเจน ยาเส้น ปืนสั้นอัดแก๊สและปืนยาวอัดแก๊ส ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ5 กันยายน 2564111
51 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ4 กันยายน 2564121
52 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมปูนซีเมนต์ องุ่นสด และน้ำมันดีเซล ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ2 กันยายน 2564113
53 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร24 สิงหาคม 256498
54 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก17 สิงหาคม 2564123
55 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของให้แก่โรงพยาบาลสนามภายใต้กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก13 สิงหาคม 2564103
56 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล13 สิงหาคม 2564105
57 ***แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก***11 สิงหาคม 256497
58 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบไข่ไก่ 1,000 ฟอง ให้แก่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อใช้ทำอาหารแจกจ่ายประชาชน3 สิงหาคม 2564109
59 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของให้แก่โรงพยาบาลแว้ง ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก2 สิงหาคม 2564105
60 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก30 กรกฎาคม 2564101
61 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256428 กรกฎาคม 2564114
62 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบเงินสมทบทุนโครงการรวมใจสร้างเตียงสนามเพื่อประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256428 กรกฎาคม 256499
63 ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2561 เรื่อง การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน27 กรกฎาคม 2564226
64 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 1023 กรกฎาคม 2564108
65 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"22 กรกฎาคม 2564106
66 ร่วมกิจกรรม "เปิดครัวที่บ้านพักนายอำเภอ"21 กรกฎาคม 2564122
67 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร18 กรกฎาคม 2564116
68 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร16 กรกฎาคม 2564106
69 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก4 กรกฎาคม 2564141
70 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 2564114
71 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมศุลกากร ผ่าน Video Conference โดยโปรแกรม Zoom เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 2564137
72 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร24 มิถุนายน 2564130
73 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน14 มิถุนายน 2564144
74 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร14 มิถุนายน 2564157
75 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกผักผลไม้27 พฤษภาคม 2564125
76 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร27 พฤษภาคม 2564127
77 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้าไม้แปรรูป26 พฤษภาคม 2564130
78 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร25 พฤษภาคม 2564137
79 ร่วมส่งมอบรางวัล ในกิจกรรม นาวากาชาดประจำปี 256421 พฤษภาคม 2564121
80 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 4/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก14 พฤษภาคม 2564156
81 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 5/2564 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก14 พฤษภาคม 2564133
82 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน6 พฤษภาคม 2564159
83 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 2 แฟ้มคดี5 พฤษภาคม 2564241
84 ประชุมการพัฒนาแบบส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยข้ามรัฐด่านพรมแดนนราธิวาส-กลันตัน 29 เมษายน 2564127
85 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบของกลางประเภทน้ำมันปาล์มต่างประเทศ จำนวน 13 แฟ้มคดี น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 6,000 กิโลกรัม29 เมษายน 2564196
86 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ22 เมษายน 2564164
87 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร22 เมษายน 2564154
88 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 4 แฟ้มคดี21 เมษายน 2564141
89 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรสุไหงโก-ลก21 เมษายน 2564192
90 ร่วมต้อนรับพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส21 เมษายน 2564148
91 ร่วมต้อนรับพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ19 เมษายน 2564145
92 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฏหมายศุลกากรประจำเดือน เมษายน 256419 เมษายน 2564157
93 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-199 เมษายน 2564194
94 การประชุม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าผักและผลไม้7 เมษายน 2564155
95 พิธีทำบุญประจำปีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (พิธีทางศาสนาอิสลาม)27 มีนาคม 2564132
96 พิธีทำบุญประจำปีด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (พิธีศาสนาพุทธ)26 มีนาคม 2564144
97 ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์25 มีนาคม 2564149
98 ร่วมต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้25 มีนาคม 2564212
99 การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ 25 มีนาคม 2564151
100 ร่วมต้อนรับนายมูฮัมหมัด ริซวาน อบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำสงขลา25 มีนาคม 2564146
ผลลัพท์ทั้งหมด 144 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ