นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 598 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,635 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดเตรียมข้อมูลการผ่านพิธีการยานพาหนะผ่านแดนทาง Internet ของกรมศุลกากร20 มีนาคม 25669
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพิธีการศุลกากรส่งออกของทางบก20 มีนาคม 25665
3 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมการประชุมแถลงแผน 4661 การสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดน19 มีนาคม 25662
4 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันมอบสิ่งของเนื่องในโอกาสเทศกาลถือศิลอดในเดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1444***17 มีนาคม 256616
5 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมตามมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ไตรมาสที่ 217 มีนาคม 25664
6 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)17 มีนาคม 25664
7 ประชุมการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน16 มีนาคม 256612
8 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 16 มีนาคม 25662
9 การประชุมติดตามมาตรการป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดน11 มีนาคม 25667
10 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 25669 มีนาคม 256612
11 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร27 กุมภาพันธ์ 256618
12 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร27 กุมภาพันธ์ 256617
13 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร27 กุมภาพันธ์ 256638
14 การประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้า-ออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก15 กุมภาพันธ์ 256622
15 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น9 กุมภาพันธ์ 256618
16 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย8 กุมภาพันธ์ 256612
17 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร2 กุมภาพันธ์ 256632
18 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญแด่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1 กุมภาพันธ์ 256640
19 การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร1 กุมภาพันธ์ 256653
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจจับสแกนโลหะ26 มกราคม 256614
21 จุดผ่อนปรนบ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส25 มกราคม 256634
22 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง18 มกราคม 256642
23 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 256613 มกราคม 256617
24 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันแบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม 12 มกราคม 256628
25 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร26 ธันวาคม 256535
26 CIQ Thailand ร่วมประชุมกับหน่วยงาน ICQS Malaysia26 ธันวาคม 256524
27 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกประชุมร่วมกับคลังจังหวัดนราธิวาส และคณะ26 ธันวาคม 256569
28 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"26 ธันวาคม 256548
29 ประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้าและการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์22 ธันวาคม 256523
30 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ6 ธันวาคม 256530
31 การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลักในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก1 ธันวาคม 256543
32 การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร1 ธันวาคม 256541
33 การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร1 ธันวาคม 256544
34 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี22 พฤศจิกายน 256532
35 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีปิดการลาดตระเวนผสมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่39/25657 พฤศจิกายน 256521
36 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสุไหงโก-ลก (ก.บ.อ.สุไหงโก-ลก) ครั้งที่9/25657 พฤศจิกายน 256534
37 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565 ณ วัดทองดีประชาราม7 พฤศจิกายน 256531
38 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับนายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย7 พฤศจิกายน 256527
39 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทานและพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 431 ตุลาคม 256524
40 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดชลเฉลิมเขต31 ตุลาคม 256550
41 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล24 ตุลาคม 256540
42 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมพิธีวางพวงมาลา24 ตุลาคม 256540
43 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมพิธีวางพวงมาลา24 ตุลาคม 256547
44 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง4 ตุลาคม 256557
45 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนการนายกรัฐมนตรี20 กันยายน 256560
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง19 กันยายน 256549
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง15 กันยายน 256538
48 ด่านศุลกากรสุไงหโก-ลกร่วมต้อนรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)10 กันยายน 256564
49 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดประชุม ครอ.6 กันยายน 256529
50 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมส่งมอบน้ำมันปาล์มคดีถึงที่สุดจำนวน 13 แฟ้มคดี จำนวน 9,541 กิโลกรัม6 กันยายน 256540
51 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปรับปรุงพื้นผิวถนน และซ่อมแซมไฟแสงจันทร์บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก6 กันยายน 256545
52 ร่วมต้อนรับเอกอัครราชไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์30 สิงหาคม 256549
53 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก)22 สิงหาคม 256541
54 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ)22 สิงหาคม 256537
55 ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 สิงหาคม 256556
56 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ20 สิงหาคม 256534
57 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)18 สิงหาคม 256542
58 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก แก่พันเอกเสฏฐวุฒิ จันทนะ รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย พร้อมคณะฯ16 สิงหาคม 256536
59 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256514 สิงหาคม 256521
60 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256531
61 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256540
62 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับนายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน12 สิงหาคม 256558
63 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมและสนับสนุนบูธอาหารในงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 25659 สิงหาคม 256537
64 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีส่งมอบบ้านและมอบป้ายบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model9 สิงหาคม 256533
65 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง6 สิงหาคม 256542
66 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้ารับมอบแผ่นทองและแผ่นเงินซึ่งได้รับการจารอักขระยันต์และอธิษฐานจิตจากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา จังหวัดนราธิวาส4 สิงหาคม 256538
67 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว 3 สิงหาคม 256551
68 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 สิงหาคม 256541
69 ประชุมบรรยายสรุปสถิติการค้าชายแดนจ้งหวัดนราธิวาสแก่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้30 กรกฎาคม 256550
70 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 กรกฎาคม 256572
71 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดนราธิวาส (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจำลอง)29 กรกฎาคม 256557
72 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 กรกฎาคม 256545
73 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน25 กรกฎาคม 256554
74 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมสนับสนุนและมอบถังยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และแกนนำชุมชน ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา21 กรกฎาคม 256584
75 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร21 กรกฎาคม 256543
76 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร16 กรกฎาคม 256541
77 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 256514 กรกฎาคม 256545
78 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว8 กรกฎาคม 256563
79 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 28 กรกฎาคม 256559
80 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันต้อนรับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ1 กรกฎาคม 256561
81 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ30 มิถุนายน 256586
82 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร28 มิถุนายน 256558
83 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กงสุลไทย ณ เมืองโกตาบารู14 มิถุนายน 256561
84 ด่านศุลกากรสุไหโก-ลกเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 มิถุนายน 256561
85 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม CSR3 มิถุนายน 256565
86 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 256561
87 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส2 มิถุนายน 256564
88 ประมวลภาพการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก2 มิถุนายน 256592
89 ประมวลภาพการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก2 มิถุนายน 2565105
90 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันตอนรับนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ25 พฤษภาคม 2565121
91 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร20 พฤษภาคม 2565116
92 การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อหามาตรการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก บุคคล ยานพาหนะทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก17 พฤษภาคม 2565110
93 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15 พฤษภาคม 256579
94 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ13 พฤษภาคม 2565112
95 ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก9 พฤษภาคม 256572
96 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมในหัวข้อการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ9 พฤษภาคม 2565106
97 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส9 พฤษภาคม 256584
98 ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (ฉบับที่ 2)9 พฤษภาคม 256586
99 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย23 เมษายน 256596
100 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร18 เมษายน 256581
ผลลัพท์ทั้งหมด 234 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ