นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 24 เข้าชมวันนี้
  • 608 เข้าชมเดือนนี้
  • 34,993 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์) ***18 พฤษภาคม 25672
2 บทความวิชาการ-บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร20 เมษายน 256747
3 บทความวิชาการ-พิธีการเทคนิคตรวจสอบสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศสำหรับงานป้องกันและปราบปราม20 เมษายน 256754
4 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.1 ล้านบาท31 มีนาคม 256778
5 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 400 ลิตร21 มีนาคม 256777
6 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภท หัวสูบบุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องขุด Bitcoin มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ***7 มีนาคม 256787
7 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของบริจาคในนามด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจสุไหงโก-ลก23 กุมภาพันธ์ 256788
8 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของที่ระลึกให้แก่มัสยิดอัซซอมาเดียะฮฺกือดาบารู อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส23 กุมภาพันธ์ 2567104
9 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสัตว์มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 125 ตัว ***26 มกราคม 256792
10 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบสิ่งมีชีวิตของกลาง จำนวน 119 ตัว ให้กับสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ - ป่าฮาลาบาลา ***26 มกราคม 256786
11 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนบูเก๊ะตา ครั้งที่ 1/2567 ***20 มกราคม 256794
12 **ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ **11 มกราคม 256771
13 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณทั้งสิ้น 60 กิโลกรัม ***5 มกราคม 256787
14 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ ***29 ธันวาคม 256647
15 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ครั้งที่ 1/2567 ***28 ธันวาคม 256680
16 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบหนีศุลกากร ปริมาณทั้งสิ้น 905 ลิตร ***24 ธันวาคม 256692
17 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง21 ธันวาคม 256699
18 ** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 475 ลิตร ***11 ธันวาคม 256684
19 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก - ผลงานจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ***9 ธันวาคม 2566103
20 ** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 25667 ธันวาคม 256680
21 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันปาล์มมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 748 กิโลกรัม ***7 ธันวาคม 256689
22 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 250 ลิตร ***7 ธันวาคม 256684
23 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25667 ธันวาคม 2566133
24 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 *6 ธันวาคม 256682
25 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ***6 ธันวาคม 256685
26 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบหนีศุลกากร ปริมาณรวม 625 ลิตร ***27 พฤศจิกายน 256689
27 2. ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์ม จำนวน 1,912 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล***14 พฤศจิกายน 256682
28 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 700 ลิตร ***13 พฤศจิกายน 256691
29 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 400 ลิตร ***10 พฤศจิกายน 256679
30 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ กับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ***3 พฤศจิกายน 2566108
31 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดนราธิวาส กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ***1 พฤศจิกายน 256690
32 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2566 ***31 ตุลาคม 256697
33 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 1,920 ลิตร ***15 ตุลาคม 2566685
34 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566***14 ตุลาคม 256690
35 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ***12 ตุลาคม 2566108
36 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบนำเข้า- ส่งออก ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ปะการัง และสับปะรดสี ***3 ตุลาคม 2566327
37 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์ม จำนวน 1,729 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล ***19 กันยายน 2566103
38 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 550 ลิตร ***18 กันยายน 2566119
39 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมตามมาตรการที่คัดเลือกเพื่อกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***14 กันยายน 2566117
40 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 220/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events) ตามประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 214 กันยายน 2566128
41 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซลมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวม 750 ลิตร ***11 กันยายน 2566123
42 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ***9 กันยายน 2566118
43 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ***6 กันยายน 2566118
44 ***นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมกับคณะจากแขวงทางหลวงนราธิวาส และกรมโยธาธิการของประเทศมาเลเซีย ***23 สิงหาคม 2566127
45 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า และหัวสูบบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่ากว่า 750,000 บาท ***23 สิงหาคม 2566124
46 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,050 ลิตร***19 สิงหาคม 2566178
47 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี 256618 สิงหาคม 2566133
48 ประกาศด่านศุลากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ได้รับจากการทดแทน และวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน15 สิงหาคม 2566170
49 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าเมืองกำเนิดต่างประเทศ ประเภทหอมแขก และน้ำมันเชื้อเพลิง ***15 สิงหาคม 2566148
50 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ***14 สิงหาคม 2566106
51 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ปริมาณรวมทั้งสิ้น 690 ลิตร***11 สิงหาคม 2566132
52 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Joint Launching) เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบ สภาพหลักอ้างอิงเขตแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย 10 สิงหาคม 2566149
53 ด่านศุุลกากรร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา8 สิงหาคม 2566140
54 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 8 สิงหาคม 2566146
55 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส4 สิงหาคม 2566142
56 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล 840 ลิตร27 กรกฎาคม 2566111
57 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนบ้านปุลามาวอ จ.ปัตตานี ในกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก27 กรกฎาคม 2566157
58 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล 1,020 ลิตร25 กรกฎาคม 2566116
59 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล 1,050 ลิตร25 กรกฎาคม 2566116
60 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าเกษตรประเภทหัวหอมมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 800 กิโลกรัม22 กรกฎาคม 2566125
61 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบหนีศุลกากร ปริมาณ 1,320 ลิตร22 กรกฎาคม 2566114
62 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็นท์พับได้ และมีดเดินป่า22 กรกฎาคม 2566119
63 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล 240 ลิตร22 กรกฎาคม 2566122
64 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20 กรกฎาคม 2566134
65 ด่านศุลการสุไหงโก-ลก ร่วมกันทำพิธีละหมาดฮายัต เนื่องในโอกาสงานทำบุญประจำปีด่านพรมแดนบูเก๊ะตา19 กรกฎาคม 2566136
66 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีด่านพรมแดนบูเก๊ะตา19 กรกฎาคม 2566138
67 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันดีเซล มูลค่าของกลางประมาณ 20,000 บาท25 มิถุนายน 2566203
68 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมเนื้อและเครื่องในกระบือแช่แข็ง น้ำหนักรวม 720 กิโลกรัม มูลค่าของกลางประมาณ 216,000 บาท25 มิถุนายน 2566176
69 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเบนซิน มูลค่าของกลางประมาณ 84,440 บาท21 มิถุนายน 2566181
70 ด่านศุลการสุไหงโกลก ร่วมกันทำพิธีละหมาดฮายัต เนื่องในโอกาสงานทำบุญครบรอบ 92 ปี ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก21 มิถุนายน 2566144
71 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี 21 มิถุนายน 2566141
72 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่าทางการค้าประมาณ 34,800 บาท17 มิถุนายน 2566125
73 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับนายอากุส จาฮ์โยโน ราชิด กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา16 มิถุนายน 2566142
74 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับรองผู้ว่าการบริหารการยางแห่งประเทศไทย10 มิถุนายน 2566163
75 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,860 ลิตร9 มิถุนายน 2566172
76 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 7 มิถุนายน 2566182
77 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)24 พฤษภาคม 2566148
78 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า หัวสูบบุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ***24 พฤษภาคม 2566208
79 คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่23 พฤษภาคม 2566148
80 กระบวนการทางศุลกากรของของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ23 พฤษภาคม 2566157
81 ***นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย***23 พฤษภาคม 2566125
82 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดชลเฉลิมเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส23 พฤษภาคม 2566123
83 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับท่านฮาบีบอับดุลเราะห์มาน อาลี มัซโฮร้ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน21 พฤษภาคม 2566114
84 *** ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ณ หอประชุมร้อยปีอำเภอเมืองนราธิวาส21 พฤษภาคม 2566113
85 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจับกุมเนื้อไก่แช่แข็งมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,225,000 บาท15 พฤษภาคม 2566170
86 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบตู้เย็นและจักรยานให้แก่จังหวัดนราธิวาสและเหล่ากาชาดฯ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมนาวากาชาด ประจำปี 256626 เมษายน 2566160
87 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท***19 เมษายน 2566181
88 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 256614 เมษายน 2566184
89 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย13 เมษายน 2566163
90 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก รวบรวมผลงานการจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรรวมทั้งสิ้น 34 คดี13 เมษายน 2566190
91 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบจัดเตรียมข้อมูลการผ่านพิธีการยานพาหนะผ่านแดนทาง Internet ของกรมศุลกากร20 มีนาคม 2566528
92 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพิธีการศุลกากรส่งออกของทางบก20 มีนาคม 2566159
93 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมการประชุมแถลงแผน 4661 การสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดน19 มีนาคม 2566157
94 ***ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันมอบสิ่งของเนื่องในโอกาสเทศกาลถือศิลอดในเดือนรอมฏอน ฮ.ศ.1444***17 มีนาคม 2566168
95 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมตามมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ไตรมาสที่ 217 มีนาคม 2566175
96 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)17 มีนาคม 2566155
97 ประชุมการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน16 มีนาคม 2566166
98 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 16 มีนาคม 2566147
99 การประชุมติดตามมาตรการป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฏหมายตามแนวชายแดน11 มีนาคม 2566163
100 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 25669 มีนาคม 2566160
ผลลัพท์ทั้งหมด 324 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ