นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 197 เข้าชมเดือนนี้
  • 21,222 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
โทรศัพท์: 073 - 611368
โทรสาร: 073 - 611369

ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง4 ตุลาคม 25652
2 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนการนายกรัฐมนตรี20 กันยายน 256515
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง19 กันยายน 25650
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง15 กันยายน 25653
5 ด่านศุลกากรสุไงหโก-ลกร่วมต้อนรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)10 กันยายน 256515
6 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดประชุม ครอ.6 กันยายน 25657
7 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมส่งมอบน้ำมันปาล์มคดีถึงที่สุดจำนวน 13 แฟ้มคดี จำนวน 9,541 กิโลกรัม6 กันยายน 25655
8 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ปรับปรุงพื้นผิวถนน และซ่อมแซมไฟแสงจันทร์บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก6 กันยายน 25657
9 ร่วมต้อนรับเอกอัครราชไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์30 สิงหาคม 256517
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก)22 สิงหาคม 25658
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ)22 สิงหาคม 256511
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 สิงหาคม 25655
13 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและคณะ20 สิงหาคม 25658
14 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)18 สิงหาคม 256514
15 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก แก่พันเอกเสฏฐวุฒิ จันทนะ รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย พร้อมคณะฯ16 สิงหาคม 256512
16 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256514 สิงหาคม 25653
17 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 25659
18 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256512 สิงหาคม 256511
19 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับนายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน12 สิงหาคม 256524
20 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมและสนับสนุนบูธอาหารในงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 25659 สิงหาคม 256510
21 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีส่งมอบบ้านและมอบป้ายบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model9 สิงหาคม 256513
22 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง6 สิงหาคม 256515
23 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้ารับมอบแผ่นทองและแผ่นเงินซึ่งได้รับการจารอักขระยันต์และอธิษฐานจิตจากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา จังหวัดนราธิวาส4 สิงหาคม 256514
24 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว 3 สิงหาคม 256526
25 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 สิงหาคม 256515
26 ประชุมบรรยายสรุปสถิติการค้าชายแดนจ้งหวัดนราธิวาสแก่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้30 กรกฎาคม 256525
27 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 กรกฎาคม 256521
28 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดนราธิวาส (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจำลอง)29 กรกฎาคม 256519
29 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29 กรกฎาคม 256513
30 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน25 กรกฎาคม 256526
31 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมสนับสนุนและมอบถังยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และแกนนำชุมชน ณ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา21 กรกฎาคม 256523
32 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร21 กรกฎาคม 256516
33 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร16 กรกฎาคม 256515
34 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 256514 กรกฎาคม 256517
35 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว8 กรกฎาคม 256543
36 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 28 กรกฎาคม 256535
37 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันต้อนรับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ1 กรกฎาคม 256538
38 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ30 มิถุนายน 256559
39 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร28 มิถุนายน 256530
40 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่กงสุลไทย ณ เมืองโกตาบารู14 มิถุนายน 256535
41 ด่านศุลกากรสุไหโก-ลกเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 มิถุนายน 256535
42 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม CSR3 มิถุนายน 256543
43 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 256534
44 ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส2 มิถุนายน 256531
45 ประมวลภาพการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก2 มิถุนายน 256548
46 ประมวลภาพการเปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก2 มิถุนายน 256572
47 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมกันตอนรับนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ25 พฤษภาคม 256580
48 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร20 พฤษภาคม 256565
49 การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อหามาตรการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก บุคคล ยานพาหนะทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก17 พฤษภาคม 256576
50 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15 พฤษภาคม 256541
51 การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ13 พฤษภาคม 256587
52 ร่วมต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลก9 พฤษภาคม 256544
53 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมในหัวข้อการบริหารอำเภอแบบบูรณาการ9 พฤษภาคม 256584
54 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส9 พฤษภาคม 256556
55 ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร (ฉบับที่ 2)9 พฤษภาคม 256553
56 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย23 เมษายน 256573
57 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร18 เมษายน 256553
58 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 256514 เมษายน 256596
59 การนำพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทย13 เมษายน 256564
60 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมกันส่งมอบบุหรี่ของกลางที่เสื่อมสภาพและคดีสิ้นสุดแล้ว4 เมษายน 256580
61 ด่านศุลกากรจัดกิจกรรม CSR4 เมษายน 2565100
62 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดชายแดนและการนำยานพาหนะของคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับเข้ามายังประเทศไทย31 มีนาคม 2565105
63 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกที่ 1/2565 เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง25 มีนาคม 2565107
64 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมการซ้อมแผนเปิดด่านทางบกต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ23 มีนาคม 2565101
65 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา ?รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต?23 มีนาคม 256592
66 ผอ.ศภ.4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 23 มีนาคม 256581
67 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมแป้งสาลีและน้ำมันดีเซล มูลค่าประมาณ 37,380 บาท23 มีนาคม 256576
68 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร22 มีนาคม 2565114
69 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา17 มีนาคม 256540
70 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา17 มีนาคม 256572
71 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร12 มีนาคม 256576
72 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก7 มีนาคม 256580
73 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดตลาดมูโนะ4 มีนาคม 256596
74 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน20 มกราคม 256577
75 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดและตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายแล้ว น้ำหนักรวม 4,129 กิโลกรัม ให้แก่ "มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล"6 มกราคม 2565128
76 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์22 ธันวาคม 2564122
77 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมจัดทำข้าวกล่องและแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหนักในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส22 ธันวาคม 2564145
78 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2564127
79 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 130/2563 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสาหรับของเร่งด่วนทางบก22 พฤศจิกายน 2564105
80 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน22 พฤศจิกายน 2564122
81 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้า-ออกประเทศสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1/256511 พฤศจิกายน 2564109
82 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงายชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ประสานงานกองทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมด่านฯ11 พฤศจิกายน 2564122
83 ประกาศด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ที่ 7/2564 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10 พฤศจิกายน 2564110
84 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส (ท.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านฯ10 พฤศจิกายน 2564120
85 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ6 พฤศจิกายน 256497
86 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)3 พฤศจิกายน 2564105
87 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร26 ตุลาคม 2564129
88 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์15 ตุลาคม 2564104
89 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256413 ตุลาคม 2564129
90 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมจิตอาสา "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564"13 ตุลาคม 2564101
91 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ต้อนรับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี12 ตุลาคม 2564126
92 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร11 ตุลาคม 2564137
93 นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี11 ตุลาคม 2564119
94 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร8 ตุลาคม 2564118
95 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา1 ตุลาคม 2564143
96 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ครบรอบ 90 ปี จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยสังคม"29 กันยายน 2564118
97 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร เป็นอาหารเสริมคอลลาเจน ยาเส้น ปืนสั้นอัดแก๊สและปืนยาวอัดแก๊ส ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ5 กันยายน 2564148
98 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ4 กันยายน 2564158
99 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมปูนซีเมนต์ องุ่นสด และน้ำมันดีเซล ซึ่งมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ2 กันยายน 2564161
100 การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร24 สิงหาคม 2564139
ผลลัพท์ทั้งหมด 191 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ