ข้อมูลทั่วไปของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ข้อมูลทั่วไป             

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดนราธิวาส เป็นด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากอำเภอเมืองนราธิวาส ประมาณ 66 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ 1,166 กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์ 1,250 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียด้านอำเภอปาเซมัส รัฐกลันตัน มีแม่น้ำสุไหงโก-ลก กั้นเขตแดนไทย - มาเลเซีย ตั้งแต่อำเภอแว้ง จนถึงออกทะเลที่อำเภอตากใบ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ไปมาติดต่อค้าขายกันโดยตลอดโดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาท้องถิ่น

การคมนาคมของอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดต่อกับจังหวัดต่างๆ สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทาง คือ

1. ทางรถยนต์ มีถนนจากอำเภอสุไหงโก-ลก ไปยังอำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่อื่นจำนวนสาย คือ

- สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอตากใบ เข้าสู่อำเภอเมืองนราธิวาส

- สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อำเภอเมืองนราธิวาส

- สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ เข้าสู่อำเภอเมืองนราธิวาส

2. ทางอากาศ

จังหวัดนราธิวาส มีสนามบินพาณิชย์หนึ่งแห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีทางวิ่ง 2,500 เมตรเพื่อรองรับอากาศยานลำใหญ่ในอนาคต การเดินทางจากอำเภอสุไหงโก-ลก สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ ผ่านอำเภอเมืองนราธิวาส ไปสู่ท่าอากาศยานนราธิวาส

3. ทางรถไฟ

มีขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก สุดปลายทางสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร ทุกวัน การคมนาคมติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทางเช่นกัน คือ

  1.   ทางรถยนต์ ตามเส้นทางสุไหงโก-ลก ข้ามสะพานสุไหงโก-ลก เข้าเมืองลันตูปันยังรัฐกลันตัน

  2.  ทางน้ำ ใช้เรือข้ามฟากตามเส้นทางตลอดริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก และในฤดูแล้งแม่น้ำบางช่วงแห้งขอดสามารถเดินข้ามไปมาได้

  3. ทางรถไฟ ในอดีตเคยมีการเดินรถขบวนโดยสาร และขบวนสินค้า ระหว่างประเทศไทย ด้านอำเภอสุไหงโก-ลก ไปยังประเทศมาเลเซียทางเมืองปาเซมัส รัฐกลันตันปัจจุบันไม่มีการเดินรถในเส้นทางนี้แล้ว แต่มีการพิจารณาเพื่อกลับมาเดินรถใหม่อีกครั้ง


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน 2566 13:25:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ