เขตพื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคีริน                อำเภอจะแนะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤศจิกายน 2565) 

 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน 2566 13:21:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
หมายเลขโทรศัพท์ : 073 - 611368

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสุไหงโกลก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ